According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the vaccines currently available in the United States are more than 90% effective at preventing COVID-19. Getting vaccinated will protect yourself and those around you and will help keep your community healthy. Read more below to learn more about the COVID-19 vaccines.

people icon

Getting the COVID-19 vaccine protects you and those around you.

vaccine icon

The vaccine helps your body to fight the virus if you are exposed.

warning icon

Widespread vaccination is crucial to help stop the COVID-19 pandemic.

error icon

The COVID-19 vaccine will not give you COVID-19 or make you contagious.

time icon

Side-effects similar to a flu shot (sore arm, tiredness and headache) may occur but show up in minutes to weeks, not years.

hospital icon

Based on research, it is believed the vaccine is much safer in comparison to the virus.

error icon

Even if you already had COVID-19, you should get the vaccine.

time icon

COVID-19 vaccine trials met the highest standards of scientific research and diverse participants were included to determine safety and effectiveness.

hospital icon

Hand washing, mask wearing and social distancing continues to be essential, even after you get the vaccine.

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກກັງວົນກັບການສັກວັກຊີນ.

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າບາງຄົນອາດຈະວິຕົກກັງວົນກັບການສັກວັກຊີນ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບສະຖານະການແບບນີ້ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ແລະຍັງມີເຫດການໃນປະຫວັດສາດທີ່ຣັດຖະບານຂອງພວກເຮົາແລະລະບົບສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເອົາປຽບຊຸມຊົນສີຜິວມາກ່ອນ. ທັງໝົດນີ້ ສາມາດສ້າງຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈແລະຄວາມກັງວົນໄດ້. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການສັກວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການສະກັດກັ້ນການລະບາດໃຫຍ່, ປົກປ້ອງປວງຊົນຈາກການເຈັບປ່ວຍຕາຍເສຍ, ອະນຸມັດການເຕົ້າໂຮມກັນກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກແພງອີກຄັ້ງ, ເປີດໂຮງຮຽນແລະກິດຈະການຕ່າງໆ ອີກຄັ້ງ, ແລະກັບເລີ່ມໃຊ້ຊີວິດເໝືອນເດີມໄດ້. ແລ້ວພ້ອມດ້ວຍການປົກປ້ອງຕົວເຮົາແລະຄົນຮັກຂອງເຮົານັ້ນແລ້ວ, ການສັກວັກຂີນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາສາມາດກັບໄປເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດຮອດຢ່າງສະບາຍໃຈໄດ້. ທ່ານບໍ່ຄວນຊັກຊ້າເລີຍ!

ມັນເບິ່ງຄື່ວ່າໄວເກີນໄປໂພດ. ວັກຊີນນີ້ ຜະລິດໄວຂະໜາດນີ້ ໄດ້ຈັງໃດ?

ຂະບວນການໆ ຜະລິດວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ລວມທັງທຸກຂັ້ນຕອນໂດຍປົກກະຕິ--ບໍ່ມີການຂ້າມຂັ້ນຕອນອັນໃດເລີຍ. ຂະບວນການຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມວ່ອງໄວກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄາດຄະເນຍ້ອນສາເຫດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ນັກວິທະຍາສາດແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ ຮ່ວມມືກັນຕັ້ງໃຈຜະລິດວັກຊີນໃນເວລາດຽວກັນ. ເຫດການດັ່ງນີ້ບໍ່ເຄີຍມີມາໃນປະຫວັກສາດຂອງເຮົາເລີຍ. ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຜະລິດຫຼາຍລ້ານເຂັມສັກວັກຊີນ ໃນຂະນະດຽວກັນກັບຊ່ວງເວລາທີ່ມີການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍ--ໂດຍວິທີນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າການຜະລິດວັກຊີນ ຈົນກວ່າການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍສິ້ນສຸດກ່ອນ.
  • ນັກວິທະຍາສາດບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ພວກເຂົາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຈາກການລະບາດໃຫຍ່ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາອື່ນໆ ໃນອະດີດ ເຊັ່ນ SARS ໃນປີ 2003 ແລະ MERS ໃນປີ 2012 ໃນການເຂົ້າໃຈດ້ານວິທະຍາສາດເບື້ອງຫຼັງຂອງຂະບວນການຂອງວັກຊີນ ໂຄວິດ-19.
ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ເຮັດງານດີປານໃດ?

ທັງສາມວັກຊີນທີ່ມີຢູ່ດຽວນີ້ ມີປະສິດທິພາບຢ່າງສູງໃນການສະກັດກັ້ນການປ່ວຍໜັກຍ້ອນຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19, ການຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ ແລະການຕາຍເສຍ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຂອງ Pfizer ແລະ Moderna ມີປະສິດທິຜົນເຖິງ 95% ໃນການສະກັດກັ້ນການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຂອງ Johnson & Johnson, ເຂັມດຽວ, ມີປະສິດທິຜົນເຖິງ 86% ໃນການສະກັດກັ້ນການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຫຼືການຕາຍເສຍຈາກ ໂຄວິດ-19. ວັກຊີນມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ທຸກເພດ, ທຸກຄົນສີຜົວ ແລະທຸກເຊື້ອຊາດ. ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີອີ່ຫຼີ!

ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ປອດໄພບໍ?

ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານເຂັມຂອງວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປທົ່ວສະຫະຣັດອາເມຣິກາ ໂດຍມີຂ່າວສ່ວນໜ້ອຍວ່າຄົນມີຜົນຂ້າງຄຽງແບບຮ້າຍແຮງ. ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສູນຄວບຄຸມພະຍາດ Centers for Disease Control (CDC) ແລະ FDA ຈະສຶກສາຜົນຂອງການທົດລອງຂອງການສັກວັກຊີນຕໍ່ເນື່ອງໄປເລື້ອຍໆ ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດວັກຊີນໃດໆ ເພື່ອອອກນຳໄປໃຊ້ກັບປະຊາກອນທົ່ວໄປ.

ຕໍ່ຈາກການທົບທວນຄວາມປອດໄພ, ທັງ FDA ແລະ CDC ໄດ້ແນະນຳວ່າ ເຂັມດຽວຂອງວັກຊີນ Johnson & Johnson ຄວນນຳມາໃຊ້ໄດ້ເໝືອນເດີມ. ການໃຊ້ວັກຊີນຂອງ Johnson & Johnson ຖືກຍົກເລີກຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາ ເຫດການທີ່ 15 ຄົນ ມີອາການເລືອດກ້າມ ໃນຈຳນວນ 8 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນນັ້ນແລ້ວ. ຫຼັງຈາກການທົບທວນນີ້ ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະປົກປ້ອງຊີວິດປວງຊົນໄດ້ ຂອງວັກຊີນ Johnson & Johnson ເກີນດຸນຄວາມສ່ຽງທີ່ຮູ້ວ່າມີ ຫຼືຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. ນັກວິທະຍາສາດແລະທ່ານໝໍເກັ່ງໆ ໝັ້ນໃຈວ່າ ວັກຊີນນີ້ປອດໄພດີແລະມີປະສິດທິພາບໃນການສະກັດກັ້ນ ໂຄວິດ-19. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຮົາຄວນຈື່ໄວ້ ແມ່ນການສ່ຽງກັບຜົນຂ້າງຄຽງແບບມີເລືອດກ້າມນັ້ນ ຈະຕໍ່າກວ່າ 1% ແຕ່ການສ່ຽງກັບຜົນຂ້າງຄຽງແບບມີເລືອດກ້າມ ຈາກການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ຈະສູງກວ່າ 16.5%. ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຫດຜົນທີ່ CDC ແລະ FDA ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົານຳເອົາວັກຊີນມາໃຊ້ອີກເໝືອນເດີມ.

ສະຖານທີ່ສ່ວນຫຼາຍມີວັກຊີນທັງສາມໃຫ້ສັກ: Pfizer, Moderna ແລະ Johnson & Johnson. ທ່ານສາມາດເລືອກວ່າທ່ານຢາກສັກວັກຊີນແບບໃດລ່ວງໜ້າ ຕອນທີ່ທ່ານນັດໄປສັກວັກຊີນ.

ວັກຊີນແບບໃດ ດີທີ່ສຸດ?

ວັກຊີນທີ່ດີສຸດນັ້ນ ແມ່ນວັກຊີນທີ່ສະດວກທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ. ສຳຄັນສຸດກໍແມ່ນການໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ສັກວັກຊີນ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ວັກຊີນທັງສາມທີ່ມີໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ນັ້ນ ມີປະສິດທິພາບໃນການສະກັດກັ້ນ ການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຈາກການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19, ການຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ ແລະການຕາຍເສຍ.

ວັກຊີນອາດຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງແດ່?

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຄົນທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ສ່ວນຫຼາຍ ມີ:

  • ອາການເມື່ອຍເພຍ ແລະ ປວດຫົວ
  • ອາການປວດກ້າມເນື້ອ ຫຼື ຄໍ່ກະດູກ
  • ອາການເປັນໄຂ້ ປວດຄີງ ຫຼືໃຄ່ບວມຢູ່ບ່ອນຈຸດສັກນັ້ນ (ຢູ່ແຂນເທິງ)

ຄົນສ່ວນຫຼາຍລາຍງານວ່າຜົນຂ້າງຄຽງ ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຕອນສັກວັກຊີນເຂັມທີ່ສອງ (ຖ້າເຮົາເລືອກສັກຢາວັກຊີນທີ່ຕ້ອງສັກສອງເຂັມ). ທຸກຜົນຂ້າງຄຽງຈະຫາຍໄປພາຍໃນມື້ໜຶ່ງສອງມື້.

ຂ້ອຍບໍ່ສັກວັກຊີນ ແລະຖ້າໃຫ້ຈຳນວນຄົນໆ ອື່ນພໍສົນຄວນ ສັກແລະບຳຣຸງພູມຕ້ານທານຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນໄດ້ບໍ?

ໂຄວິດ-19 ແມ່ນໂຣກພະຍາດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ເຖິງມີການເສຍຊີວິດກໍເປັນໄປໄດ້, ແລະບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ຈະກະທົບຕົວຕົນຂອງເຮົາຈັງໃດໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສແລະບໍ່ມີອາການຮ້າຍແຮງ, ທ່ານຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ພະຍາດນີ້ ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ, ແລະຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານ. ໂຄວິດ-19 ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ພະຍາດນັ້ນ ມີອາການຮ້າຍແຮງຫຼາຍກວ່າອາການທີ່ມາຈາກຜົນຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ ໂຄວິດ-19. ດັ່ງນັ້ນ ວັກຊີນເປັນຕາສ່ຽງຫຼາຍເທົ່າ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ຈະເກີນປີ 2021 ຈົນກວ່າຄົນຈຳນວນພໍສົມຄວນໃນສະຫະຣັດ ຈະມີພູມຕ້ານທານ ຕໍ່ຕ້ານ ໂຄວິດ-19 ພຽງພໍ, ແລະຖ້າບໍ່ສັກວັກຊີນ, ຈະມີອີກຫຼາຍແສນຄົນທີ່ຈະຕ້ອງເສຍຊີວິດຍ້ອນ.

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າວັກຊີນສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໝັນໄດ້. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງຈິງບໍ?

ຕອນນີ້ ບໍ່ມີຫຼັກຖານຫຍັງເລີຍ ວ່າວັກຊີນໃດໆ, ລວມທັງວັກຊີນ ໂຄວິດ-19, ທີ່ຈະສ້າງບັນຫາທາງດ້ານການຈະເລີນພັນ. ຖ້າທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມມີລູກ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການຖືພານັ້ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ສັກວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ແລ້ວ.

ຂ້ອຍໄດ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ມາແລ້ວ. ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງສັກວັກຊີນຢູ່ບໍ?

ແມ່ນ, ທ່ານຍັງຄວນຕ້ອງສັກຢູ່. ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຫາຍຈາກໂຣດພະຍາດ ໂຄວິດ19, ນັກວິທະຍາສາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ ວ່າທ່ານຈະສາມາດຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ດົນປານໃດໄດ້ ຈົນກວ່າມີໂອກາດຕິດອີກ.

ຂ້ອຍຕ້ອງມີສັນຊາດສະຫະຣັດອາເມຣິກາກ່ອນທີ່ຈະສັກວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ບໍ?

ບໍ່. ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ມີໃຫ້ເພື່ອທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະມີສະຖານະທາງສັນຊາດໃດໆ ກໍຕາມ.

ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງບໍ?

ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງເລີຍ (ຟຣີສຳລັບທຸກຄົນ), ວ່າຈະມີຫຼືບໍ່ມີປະກັນໄພກໍຕາມ.

It’s important to find information about the COVID-19 vaccine from a reliable source like local public health departments, educational and health institutions, and medical professionals.

Below are sources you can trust to get accurate information on the COVID-19 vaccine:

DEVELOPING THE VACCINE

RESEARCHERS PRIORITIZED SAFETY AND EFFICIENCY

While researchers worked quickly to develop a COVID-19 vaccine, safety and effectiveness were always the top priority. The vaccine was created with everyone’s safety in mind without cutting corners or skipping steps.

 

Researchers used years of previous research in other viruses and vaccines to help inform a vaccine development process for COVID-19.

 

For the past year, everyone involved dedicated all their resources and time to developing the COVID-19 vaccine. This includes research institutions, pharmaceutical companies, government agencies, and philanthropic organizations.

 

Many governments around the world, including the U.S. government, and private funders invested in the vaccine, which allowed pharmaceutical companies to focus on research and clinical trials instead of fundraising, one of the most time-consuming parts of vaccine development.

 

Finally, because of the financial support, researchers were able to conduct different parts of the development process at the same time instead of one after another, shortening the process. No steps were skipped in the process of developing the COVID-19 vaccines.

loLao
%d bloggers like this: